logov3

Onderwijsvisie

Ik heb een idee

Ik zoek uit hoe ik het moet aanpakken
Ik durf onbekende wegen inslaan
Ik kan het creatief uitvoeren

Ik bewandel mijn weg
en kijk regelmatig terug
om mijn doel te bereiken
Samen met anderen
Vaak voor anderen

Ik ga er voor met mijn talent

Ik ken mijn grenzen
ze bieden me een uitdaging

Want
Ik ben ik
En zo mag ik er zijn

En jij?
Jij mag er ook zijn!