logov3

Onze school biedt zowel kleuteronderwijs aan als lager onderwijs. Uw kind kan dus bij ons terecht van 2,5 tot 12 jaar.

De kleuterschool heeft drie klassen:

  • Een klas van jongste kleuters met een mix van kleuters tussen 2,5 en 3 jaar.
  • Twee klassen met elk een mix van kleuters tussen 3 en 6 jaar.

De lagere school heeft zes klassen:

  • Eén eerste leerjaar
  • Eén tweede leerjaar
  • Twee graadsklassen met kinderen derde en vierde leerjaar door elkaar.
  • Twee graadsklassen met kinderen vijfde en zesde leerjaar door elkaar.

Waarom werken wij met graadsklassen?

De leerkrachten van de lagere school volgen de kinderen steeds twee jaar op.
De leerkracht van het derde jaar groeit bijvoorbeeld mee met de kinderen naar het vierde jaar.
Na twee jaar wisselt de klas van leerkracht. Zo maken de kinderen vanuit hun vertrouwde basis een nieuwe sprong.
In het eerste en tweede leerjaar is er ook die nauwe samenwerking, maar in de voormiddag splitsen we de klassen wel op per leerjaar.