logov3

Waarom werken wij met graadsklassen?

Bij een graadsklas zitten de leerlingen van bijvoorbeeld het derde en vierde leerjaar dus samen in één klas. Dit systeem garandeert een optimale wisselwerking tussen jong en oud, want:

 • De jongere kinderen leren van hun oudere klasgenoten.
 • De oudere kinderen leren op hun beurt om te zorgen voor hun jongere klasgenoten.

Kinderen leren dus spontaan van elkaar én ze krijgen ook de kans om de leerstof aan elkaar uit te leggen.
Het éne leerjaar behoort uw kind tot de jongere groep, het volgende jaar tot de oudere groep.
Dit doorschuifsysteem zorgt er dus voor dat de kinderen verschillende sociale vaardigheden verwerven.
Ook voor de leerkracht zijn graadsklassen voordelig. Op die manier kunnen zij immers nauw samenwerken met de collega die lesgeeft in de andere klas.

Onze klassen tellen gemiddeld zo’n zestien kinderen. Waarom werken wij met eerder kleine klasgroepen?

Wij kiezen bewust voor kleinschaligheid. Dit heeft een aantal voordelen, zowel op niveau van de klas op als niveau van de school:
In een kleine klas …

 •        kan de leerkracht voldoende aandacht schenken aan elke individuele leerling.
 •     kan de leerkracht sneller eventuele problemen opmerken en een aanpak-op-maat invoeren.

In een kleine school …

 •       kent iedereen iedereen en is de sfeer warm en huiselijk.
 •     kan niemand zich wegstoppen in de massa en komt de eigenheid van elk individu aan bod.

-      Is het makkelijker om iedereen inspraak te geven in de werking van de school.

Werken de leerkrachten van de lagere school met vaste handboeken per vak?

Neen, de leerkrachten van de lagere school ontwerpen zelf bundels met de leerstof voor wiskunde en Nederlands. Uiteraard volgen wij hierbij de officiële leerplannen. Hierbij werken de leerkrachten telkens rond specifieke thema’s. Die bundels noemen wij contracten.De leerkracht past, indien nodig, die contracten aan per leerling. Zo bieden wij leerlingen die moeite hebben met bepaalde leerstof extra opdrachten aan. Sterkere leerlingen dagen wij dan weer uit met moeilijkere oefeningen.

De leerkracht kan dus flexibel omgaan met het voorziene aanbod. Hij kan dit afstemmen op de verschillende noden van de leerlingen.
Op die manier realiseren wij volgende principes:

Verdieping & verbreding, inoefening & herhaling, uitdaging & hulp op maat.
Voor het vak ‘Wereldoriëntatie’ werken wij dan weer met projecten. De kinderen van het eerste leerjaar werkten bijvoorbeeld rond boomhutten:

Ontdekkingsfase:

De kinderen gaan op stap in het bos en ontdekken de verschillende soorten bomen

Leerfase:

We voeren een klasgesprek over vragen als: hoe ziet een blad van een boom er precies uit? Wat is het verschil tussen naaldbomen en loofbomen? …

Uitvoeringsfase:

Met de hulp van een handige papa maken de kinderen een bouwplan. Vervolgens timmeren ze houten planken in elkaar.

Presentatiefase:

Dit is de plechtige inhuldiging van de boomhut, in aanwezigheid van de ouders.

Merk op : wij werken hier zowel rond ‘kennen’ (bv. kennis bomen), ‘kunnen ‘ (bv. knutselen) als ‘zijn’ (bv. samenwerken). En bij de evaluatie houdt de leerkracht rekening met elk van die drie aspecten. De leerling staat ook stil bij zijn eigen prestatie. Dit is een voorbeeld van ervaringsgericht onderwijs (link visie).

Hoe doen de uitstromers van de lagere school het in het middelbaar onderwijs?

Eigen lof stinkt. Vandaar dat wij de mening hebben gevraagd van enkele directeurs van middelbare scholen in de buurt.

Hier volgen enkele getuigenissen :

Wij ondervinden geen gedragsproblemen met kinderen uit De Waterval. Ze zijn beleefd en staan op voor andere dingen

Leerlingen uit De Waterval hebben een open geest en kunnen goed zelfstandig werken. Ze zijn betrokken bij wat er gebeurt en nemen hun verantwoordelijkheid op

Deze leerlingen zijn cognitief sterk. Ze durven vragen te stellen en kunnen over veel dingen meepraten

Hoe evalueren wij?

Wij werken niet met het klassieke puntensysteem. Toch volgen wij de ontwikkeling van onze kinderen nauwgezet op.
Hoe gaan wij dan wel te werk?

Kleuterschool:

Er zijn twee oudercontacten (februari en juni). Vooraf schrijft de leerkracht een uitgebreid evaluatieverslag voor de ouders. En in de maand oktober tonen we de kleuterfilm. Ideaal voor wie graag eens een vlieg aan de muur van het klaslokaal was geweest.

Lagere school:

We baseren ons evaluatiebeleid op de volgende principes:

 • Wij bekijken het algemeen functioneren van het kind: niet enkel cognitief, maar ook sociaal, emotioneel en lichamelijk.
 • Wij evalueren via inhoudelijke beoordelingscriteria.
 • We vinden dat deze meer zeggen dan louter cijfers. We proberen om een cultuur van concurrentie tussen de leerlingen te vermijden.
 • Wij staren ons niet blind op het eindresultaat, maar volgen ook de evolutie die een kind doormaakt.
 • Wij laten de kinderen ook zichzelf evalueren. Zo krijgen ze zicht op hun eigen sterktes en werkpunten.

Na de evaluatie volgt het oudercontact. We organiseren drie oudercontacten: november, februari en juni. De leerkracht bundelt telkens alle bevindingen in een evaluatieverslag.

Wat is het vak cultuurbeschouwing?

Op onze school kan je geen godsdienst volgen. In de plaats daarvan bieden wij het vak cultuurbeschouwing aan.
In het vak cultuurbeschouwing laten we de kinderen kennismaken met diverse culturen en religies.
Hierbij staat respect voor de overtuiging van iedereen centraal. En we staan niet enkel stil bij de ander, maar ook bij onszelf.

Hebben leerlingen inspraak in de werking van de school?

Zeker en vast! Leerlingen maken mee de school. Onder toezicht van de leerkrachten natuurlijk. We doen dit via het Forum. Hiervan geven wij een aantal voorbeelden:

- Kinderen van de lagere school spelen toneel voor de kleuters of vieren hun verjaardag.
FOTO1K
- Eventuele problemen worden uitgepraat. Kinderen maken zelf afspraken over hoe ze met elkaar verder zullen omgaan. - Leerlingen hebben ook inspraak in hoe de school werkt. Ze maken bijvoorbeeld afspraken rond het gebruik van het voetbalveld. Oudere kinderen leiden deze bijeenkomsten en schrijven een verslag.

Naar de eerste kleuterklas

Voor de eerste keer naar school

De school als nieuwe uitdaging voor je peuter.

2,5 jaar, tijd voor een nieuwe uitdaging … de school. Een grote stap voor het kind en de ouders!
Het slagen van deze uitdaging hangt af van heel wat zaken: de voorbereiding thuis, de opvang in de klas, de persoonlijke ontwikkeling, het eigen karakter van je kind, de dynamiek in de groep, de begeleidsters zelf, … .
Hoe gaan wij te werk in de kleuterschool?

 • begeleiding door een kleuterleidster en een kinderverzorgster (5 uren per week, verspreid over de week)
 • een tuin vol uitdagingen zoals fietsjes, zandbak, groen, stokken, kampkoffers …
 • een dagindeling die afgestemd is op hun noden. Vaste dagindeling met voldoende rustmomenten
 • een kindvriendelijke klas met een ruim aanbod aan speelgoed en materialen
 • een sfeer die eerder huiselijk is dan schools;


Welke stappen zet je kind in de kleuterschool?

Verwoorden van wat hen boeit.

In de praatronde wordt je peuter gevraagd om zijn verhaal te vertellen. (enkel als ze zelf willen vertellen) Een voorwerp dat hem/haar boeit, iets dat hij gezien heeft, enz…. Zo ontdekt de peuter zijn eigen interesses.
Maar hij krijgt ook kans die uit te breiden door de verhalen van anderen. De verhalen van de kinderen worden opgeschreven in het planboek. Ouders mogen gerust eens in het planboek komen kijken.

Leren uit ervaringen en belevingen.

Hetgeen de kindjes vertellen in de praatronde, is een aanzet om nieuwe ervaringen op te doen of de ervaringen vast te leggen. De begeleidster zoekt naar mogelijkheden om met die belevenissen aan de slag te gaan in de klas.

Zo kan een verhaal over een poes dan aanzet zijn om poezen in de klas te halen, ze te verzorgen en er van alles mee te beleven. Of een verhaal over papa’s auto’s wordt de aanleiding om een thema rond auto’s op te zetten.
De ronde is geen leeg praatmoment maar de kern van onze werking.

Leren spreken en luisteren

Nieuwe woorden en begrippen leren kennen door te luisteren naar anderen maar ook door zelf veel te praten. De peuter kan de hele dag door praten over wat hem boeit. Over wat hij voelt of denkt. Maar ook gericht leren luisteren, naar een verhaaltje of een versje, hoort er bij.

Welke creatieve activiteiten bieden wij aan?

Elke dinsdagmiddag hebben alle kinderen ‘Crea’. Er is een aanbod voor kleuters en een aanbod voor de kinderen van de lagere school.
Ze kunnen kiezen uit een activiteit of zelf een voorstel doen. Een greep uit het aanbod:

 • Muziek
 • Toneel
 • Dans
 • Beeld (knutselen, tekenen, schilderen)
 • Multimedia (foto en film)

FOTO2k

Wat heeft onze buurt te bieden?

Onze school is gevestigd in de wijk Ekeren-centrum. Deze buurt combineert de gemoedelijke sfeer van een dorp met de voorzieningen van de stad (Infrastructuur link). Op wandelafstand vind je:

 • Speeltuin Veltwijckpark
 • Zwembad
 • Bibliotheek
 • Sportinfrastructuur (onder meer atletiek, turnen, voetbal, basket)
 • Natuurgebied ‘De oude landen’
 • Winkels
 • Markt op woensdagochtend

Onze school is vlot bereikbaar, zowel met de auto als de fiets. Bovendien zijn er vlotte busverbindingen. Ook het station is op wandelafstand. Af en toe kopen wij ook bewust spullen van de Oxfam Wereldwinkel.
Tenslotte bezoeken wij regelmatig onze buren van het rust- en verzorgingstehuis Hof De Beuken. Dan genieten kinderen en bejaarden samen van activiteiten als koken, breien, voorlezen, bingo …
FOTO3K

Welke uitstappen organiseren wij?

Elk jaar gaan wij op bosklassen!

Kleuterschool:

De kleuters trekken met trein en huifkar naar Essen. Ze blijven er ook één nachtje slapen. Alle fietsen gaan mee en we maken er een avontuurlijke tweedaagse van in de natuur. FOTO4

Lagere school:

Deze kinderen gaan voor één week op bosklassen. Op een avontuurlijke manier genieten we van sport en spel in de bossen. De kinderen van het vijfde en zesde jaar mogen zelf in tenten slapen!
FOTO5
De kinderen kijken elk jaar uit naar de bosklassen. Beste bewijs: we hebben nooit thuisblijvers …

Uiteraard organiseren wij doorheen het schooljaar nog tal van andere uitstappen. Die zijn telkens gelinkt aan lopende projecten in de klas. Enkele voorbeelden:

- Bezoek vliegveld Deurne - Grotten van Han - Special Olympics - Museum van Schone Kunsten - De Zoo - Toneelvoorstelling - Boerderij - Technopolis - ….

FOTO6