logov3

 

Met het nieuwe schooljaar voor de boeg, is het hoog tijd voor...

EEN NIEUWE EDITIE VAN DE ONLINE VACATUREKRANT.


Ook nu is het weer een super volledig overzicht van hoe jij je steentje kan bijdragen tot de werking van de school, hoe we samen de Waterval nog leuker, netter en gezelliger, kortom, nog meer Waterval kunnen maken …

Zoals je wel weet, steekt achter de hele filosofie rond ons schooltje waar jij voor je kind(eren) voor koos,
naast uitstekend onderwijs, ook dit belangrijk basisidee: OUDERPARTICIPATIE.

Hoe je keuze maken?

Aan de rechterkant van het scherm staan al de vacatures opgelijst.

Als je je keuze hebt gemaakt kan je onderaan de pagina je keuze doorgeven.

Gelieve je keuze NIET als gezin maar persoonlijk door te geven. 

 

Vacatures werkgroepen
Wat is je naam?(*)Wat is je emailadres?(*)

Ongeldige invoer

Vacature 1

Ongeldige invoer

Vacature 2

Ongeldige invoer

Vacature 3

Ongeldige invoer

Vacature 4

Ongeldige invoer

Vacature 5

Ongeldige invoer

Hoeveel vacatures wil je MAXIMAAL opnemen dit jaar?(*)

Ongeldige invoer

Extra opmerkingen

Ongeldige invoer

Vacatures

☺Ouderraad

Het volledige aspect van ouderparticipatie kort opvolgen om alles zo optimaal mogelijk te laten verlopen.  Dit houdt in Splash en kaas & wijn avond organiseren, opvolgen van de vacatures,…

Wanneer? Op regelmatige basis in samenspraak met de ouderraad collega’s

☺Meter/peter nieuwe gezinnen lager

Nieuwe ouders wegwijs maken in de lagere school.

Wanneer?  Het is handig om bij het begin of het einde van de schooldag mensen aan te spreken om dan ook tijd te hebben om een uitgebreid gesprek te voeren. Vooral in september.

☺Meter/peter nieuwe gezinnen kleuter

Nieuwe ouders wegwijs maken in de kleuterschool.

Wanneer?  Het is handig om bij het begin of het einde van de schooldag mensen aan te spreken om dan ook tijd te hebben om een uitgebreid gesprek te voeren. Vooral in september en na ieder instapmoment bij de jongste kleuters. (andere vakanties)

☺Poetscoördinator

De poetswerkgroep in goede handen leiden, de poetszoneverdeling ineen  puzzelen en opvolgen. De poetskalender plannen en overlegmomenten met de poestcontroleurs organiseren.

☺Poetscontroleur

Op zondagavond na 17u, in beurtrolsysteem, controleren of er gepoetst werd en de nalatigen zo nodig contacteren.

☺Klaarzetten van de poetszeep

Wekelijks klaarzetten en aanvullen van poetsproducten en handzeep.

Belangrijk!! zeker voor vrijdag 15u35 zodat de poets vlekkeloos kan verlopen.

☺Opvolger poetsmateriaal

Opvolgen van de voorraad poetsproducten, poetsmaterialen en wc-papier. Bestellingen doorgeven zodat deze tijdig kunnen gebeuren.

☺Onderhoud kelder

Zorgen dat de kelder er netjes bij blijft en regelmatig eens een veegbeurt krijgt.

Wanneer? Op regelmatige basis af te spreken met de onderhoud collega’s.

☺Wasser-(ette)-kleuters

Wekelijks en met afgesproken beurtrol de handdoeken, vodden, dweilen,… van de kleuters wassen.

☺Bezemploeg

Regelmatig terrassen en paadjes zand en/of blad vrij maken.

Wanneer? Op regelmatige basis, in samenspraak met de bezemcollega’s.

☺IJzel- en sneeuwploeg

Wanneer het nodig is het voetpad en trap vooraan de school en de paadjes ijzelvrij maken.

☺Containerspecialist

De vuilbakken wekelijks op het juiste moment buiten zetten en na ophaling opnieuw binnen halen.

Wanneer? Wekelijks op woensdag buiten zetten.

☺Verloren voorwerpen -vinder en -uitstaller

Voorwerpen en kledij vinden en op geregelde tijdstippen onder de aandacht brengen.

Wanneer? Liefst voor elke vakantie.

☺Medewerker klusploeg

Elke 3e zaterdag van de maand de taken van de kluslijst afwerken.

☺Verantwoordelijke groentjes

Coördineren van het onderhoud van de tuin: snoeiwerk, haksellaag op de grond, nieuwe ideeën,….

☺Medewerker groentjes

Onderhoud van de tuin – bijsnoeien van planten en bomen – opruimen van takken en bladeren.

Wanneer? Op regelmatige basis, in samenspraak met de verantwoordelijke.

☺Couturier

Op vraag van het team of de leerlingen naaiwerken uitvoeren.

☺Verkeersouder

Mee nadenken over en werken aan een veiligere schoolomgeving voor kinderen en ouders. Als verkeersouder kan je ook bv fietstochten met politiebegeleiding organiseren, veilig oversteken organiseren,… Verkeersactiviteiten mee begeleiden vb dodehoek actie, fietstochten, fietsdiploma,…

☺Leesouder

Kinderen van de eerste en/of de tweede graad begeleiden in het leren lezen.

Wanneer? Deze leesmomenten worden meestal 1x per week ’s ochtends georganiseerd.

☺Hulp bij vrije werktijd

De kinderen van de 1ste graad helpen om mee te knutselen, haken, timmeren,... Afhankelijk van de verschillende keuzes die er zijn.

Wanneer? Tijdens de schooluren op een vast moment, in overleg met de leerkrachten.

 

☺Zwemvervoerverantwoordelijke

Opvolgen dat er genoeg auto’s (met chauffeurs) zijn om de kleuters te brengen en halen om te gaan zwemmen.

☺Zwemvervoer chauffeurs Kleuters

Kleuters van en naar het zwembad brengen en helpen bij het aan- en uitkleden.  Eventueel mee begeleiden in het water.

Wanneer? Kleuters gaan wekelijks zwemmen, af te spreken met de zwemvervoerverantwoordelijke of leerkrachten.

☺Sportouder

Toezicht houden als de kinderen in de middagpauze op verplaatsing zich wat sportief gaan uitleven.

Wanneer? Tussen de middag en wel in samenspraak met de leerkrachten. Sportactiviteiten zijn soms ook na de schooluren.

☺Fotograaf

Als er iets gebeurt, in de les, tijdens festiviteiten of als je zin hebt om te fotograferen. 

☺Foto Archivaris

De foto’s die op schooluitstappen, evenementen,… worden genomen samenbrengen in het online foto archief.

☺Public Relations en Marketing

De school op een positieve manier in de kijker brengen. Schoolevenementen bekend maken aan het grote publiek (info-avonden, opendeur,…) Eventueel de pers inlichten wanneer er specifieke activiteiten plaatsvinden op school.

☺Feestbedenker en -uitvoerder

Bedenken en uitvoeren van zowel sfeer- als opbrengstactiviteiten voor kinderen en ouders ten voordele van de school.

☺Feestondersteuners

De ingerichte sfeer- en opbrengstactiviteiten ondersteunen. Helpen opbouwen, helpende hand tijdens het feest en/of helpen opruimen.

☺Vrijdagavonddrank

Enkele malen per jaar het organiseren van de vrijdagavonddrank, zodat iedereen gezellig kan nablijven met een hapje en of een drankje.

☺Apotheek

Controleren van het EHBO materiaal en aanvullen indien nodig.

Belangrijke momenten:  begin schooljaar, voor de kerstvakantie en voor de bosklassen.

☺Creatieveling

Helpende hand tijdens de crea-momenten.

Wanneer? Wekelijks op dinsdag namiddag.

☺Gebouwenbeheer

Coördineren van het onderhoud van de schoolgebouwen.

Het contacteren van de juiste personen wanneer het nodig is.

☺Raad van bestuur

Samen met vertegenwoordigers van de Witte Merel en de Waterval het dagelijks bestuur van de vzw, op zowel organisatorisch vlak als financieel vlak, uitoefenen en de werking van de beide vestigingsplaatsen zo goed mogelijk organiseren en opvolgen.

 

☺Containerpark chauffeur

Wanneer het nodig is afgedankte spullen naar het containerpark wegbrengen.

WANNEER? Op vraag van het team.

☺ICT medewerker

Je staat in voor het up-to-date houden en onderhouden van het computerpark van zowel De Waterval als De Witte Merel. Ook het leggen van netwerkkabels, aansluiten van WiFi-schoteljes, netwerk en servers onderhouden hoort bij deze vacature.

Wanneer? Op afgesproken momenten in de week 's avonds of in het weekend.

☺Veiligheidsondersteuner

Samen met de preventieadviseur de veiligheid op school opvolgen.

☺Fietsenhersteller

Op geregelde basis de fietsen een keer nakijken of ze nog helemaal ‘tip top’ zijn. Indien nog mogelijk, reparaties uitvoeren.

☺Groentetuin-ouder

Iemand die helpt kiezen wat we zullen planten (en oogsten?) in de groentetuin van de school. Ook de groentetuin mee onderhouden en wat water geven bij warm weer zou handig zijn.