logov3

Het nieuwe schooljaar staat voor de deur...

... dus ook nieuwe VACATURES!!! 


Ook nu is het weer een super volledig overzicht van hoe jij je steentje kan bijdragen tot de werking van de school, hoe we samen
de Waterval nog leuker, netter en gezelliger, kortom, nog meer Waterval kunnen maken …

Zoals je wel weet, steekt achter de hele filosofie rond ons schooltje waar jij voor je kind(eren) voor koos,
naast uitstekend onderwijs, ook dit belangrijk basisidee: OUDERPARTICIPATIE.

Hoe je keuze maken?

Aan de rechterkant van het scherm staan al de vacatures opgelijst.

Als je je keuze hebt gemaakt kan je onderaan de pagina je keuze doorgeven.

We vragen om per gezin MINSTENS 1 KEUZE door te geven.

Maar meer mag natuurlijk altijd!!

Gelieve wel de naam op te geven van de ouder die de vacature op zich gaat nemen.

Vacatures werkgroepen

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Vacatures

☺ Luizenmoeder/vader

Wanneer er weer bezoek is van de kriebelbeestjes samen de strijd aan gaan.

Wanneer?  Op woensdag voormiddag bij het begin van de schooldag.

☺ Wasser-(ette) Poly

Wekelijks en met afgesproken beurtrol de handdoeken, vodden, dweilen,… van de poly wassen.

☺ Weggeefkastbeheerder

Wat is de Weggeefkast?

De weggeeftkast staat in de gang van de lagere school. Het is een ecologisch initiatief om nog bruikbare kinderspullen een 2de leven te geven. Het gaat hier over bv knuffels, speelgoed, spelletjes,....

Taak van de beheerder: de kast opvolgen en netjes houden.

☺Bezemploeg

Regelmatig terrassen en paadjes zand en/of blad vrij maken.

Wanneer? Op regelmatige basis, in samenspraak met de bezemcollega’s.

☺Containerpark chauffeur

Wanneer het nodig is afgedankte spullen naar het containerpark wegbrengen.

WANNEER? Op vraag van het team.

☺Containerspecialist

De vuilbakken wekelijks op het juiste moment buiten zetten en na ophaling opnieuw binnen halen.

Wanneer? Wekelijks op woensdag buiten zetten.

☺Couturier

Op vraag van het team of de leerlingen naaiwerken uitvoeren.

☺Feestbedenker en -uitvoerder

Bedenken en uitvoeren van zowel sfeer- als opbrengstactiviteiten voor kinderen en ouders ten voordele van de school.

☺Feestondersteuners

De ingerichte sfeer- en opbrengstactiviteiten ondersteunen. Helpen opbouwen, helpende hand tijdens het feest en/of helpen opruimen.

☺Fotograaf

Als er iets gebeurt, in de les, tijdens festiviteiten of als je zin hebt om te fotograferen. 

☺Gebouwenbeheer

Coördineren van het onderhoud van de schoolgebouwen.

Het contacteren van de juiste personen wanneer het nodig is.

☺Groentetuin-ouder

Samen met de kinderen de plantjes voor de groetentuin uitkiezen en daarna ook aanplanten en onderhouden.

Wanneer?  Tijdens de schooluren, in overleg met de leerkrachten

☺Hulp bij vrije werktijd

De kinderen van de 1ste graad helpen om mee te knutselen, haken, timmeren,... Afhankelijk van de verschillende keuzes die er zijn.

Wanneer? Tijdens de schooluren op een vast moment, in overleg met de leerkrachten.

 

☺ICT medewerker

Je staat in voor het up-to-date houden en onderhouden van het computerpark van zowel De Waterval als De Witte Merel. Ook het leggen van netwerkkabels, aansluiten van WiFi-schoteljes, netwerk en servers onderhouden hoort bij deze vacature.

We zijn op zoek naar 2 soorten ICT medewerkers

1) snelle hulp: je kan gecontacteerd worden om snelle ondersteuning te kunnen geven

2) systeembeheerder:  je staat in voor het up-to-date houden en onderhouden van het netwerk en servers van de school

 Wanneer? Op afgesproken momenten in de week, 's avonds of in het weekend.

☺IJzel- en sneeuwploeg

Wanneer het nodig is het voetpad en trap vooraan de school en de paadjes ijzelvrij maken.

☺Leesouder

Kinderen van de eerste en/of de tweede graad begeleiden in het leren lezen.

Wanneer? Deze leesmomenten worden meestal 1x per week ’s ochtends georganiseerd.

☺Medewerker groentjes

Onderhoud van de tuin – bijsnoeien van planten en bomen – opruimen van takken en bladeren.

Wanneer? Iedere 3e zaterdag van de maand in de voormiddag 

☺Medewerker klusploeg

Elke 3e zaterdag van de maand de taken van de kluslijst afwerken.

☺Meter/peter nieuwe gezinnen kleuter

Nieuwe ouders wegwijs maken in de kleuterschool.

Wanneer?  Het is handig om bij het begin of het einde van de schooldag mensen aan te spreken om dan ook tijd te hebben om een uitgebreid gesprek te voeren. Vooral in september en na ieder instapmoment bij de jongste kleuters. (andere vakanties)

☺Meter/peter nieuwe gezinnen lager

Nieuwe ouders wegwijs maken in de lagere school.

Wanneer?  Het is handig om bij het begin of het einde van de schooldag mensen aan te spreken om dan ook tijd te hebben om een uitgebreid gesprek te voeren. Vooral in september.

☺Ouderraad

Het volledige aspect van ouderparticipatie kort opvolgen om alles zo optimaal mogelijk te laten verlopen.  Dit houdt in Splash en kaas & wijn avond organiseren, opvolgen van de vacatures,…

Wanneer? Op regelmatige basis in samenspraak met de ouderraad collega’s

☺Poetsplanner

We zijn op zoek naar 2 poetsplanners, één voor de lagere school en één voor de kleuterschool.

Wat wordt er verwacht?

- in het begin van het schooljaar de poetsverdeling in elkaar puzzelen 

- wekelijks de herinneringsmails sturen naar de gezinnen die moeten poetsen

- als poetsplanner ben je het aanspreekpunt bij vragen over de poetszones, de poetsplanning,...

 

 

 

☺Public Relations en Marketing

De school op een positieve manier in de kijker brengen. Schoolevenementen bekend maken aan het grote publiek (info-avonden, opendeur,…) Eventueel de pers inlichten wanneer er specifieke activiteiten plaatsvinden op school.

☺Raad van bestuur

Samen met vertegenwoordigers van de Witte Merel en de Waterval het dagelijks bestuur van de vzw, op zowel organisatorisch vlak als financieel vlak, uitoefenen en de werking van de beide vestigingsplaatsen zo goed mogelijk organiseren en opvolgen.

 

☺Sportouder

 
We zoeken ouders voor:
 
- Het af en toe ondersteunen van de sportlessen op maandagnamiddag,
- Het begeleiden van fietsverplaatsigen en -activiteiten,
- Het ondersteunen van sportactiviteiten op de middag.
 
Wanneer?  In samenspraak met de leerkrachten

☺Toilet poets

Voor deze vacature zoeken we ouders die na de schooluren de toiletten van de lagere school en de kleuterschool spik en span willen houden.

Wanneer?     Het is in een beurtrol op vooraf afgesproken dagen

☺Verkeersouder

Mee nadenken over en werken aan een veiligere schoolomgeving voor kinderen en ouders. Als verkeersouder kan je ook bv fietstochten met politiebegeleiding organiseren, veilig oversteken organiseren,… Verkeersactiviteiten mee begeleiden vb dodehoek actie, fietstochten, fietsdiploma,…

☺Vrijdagavonddrank

Enkele malen per jaar het organiseren van de vrijdagavonddrank, zodat iedereen gezellig kan nablijven met een hapje en of een drankje.

☺Wasser-(ette) Kleuters

Wekelijks en met afgesproken beurtrol de handdoeken, vodden, dweilen,… van de kleuters wassen.