logov3

Het nieuwe schooljaar staat voor de deur...

... dus ook de VACATURES!!! 


Ook nu is het weer een super volledig overzicht van hoe jij je steentje kan bijdragen tot de werking van de school, hoe we samen
de Waterval nog leuker, netter en gezelliger, kortom, nog meer Waterval kunnen maken …

Zoals je wel weet, steekt achter de hele filosofie rond ons schooltje waar jij voor je kind(eren) voor koos,
naast uitstekend onderwijs, ook dit belangrijk basisidee: OUDERPARTICIPATIE.

Hoe je keuze maken?

Aan de rechterkant van het scherm staan al de vacatures opgelijst.

Als je je keuze hebt gemaakt kan je onderaan de pagina je keuze doorgeven.

We vragen om per gezin MINSTENS 1 KEUZE door te geven.

Maar meer mag natuurlijk altijd!!

Gelieve wel de naam op te geven van de ouder die de vacature op zich gaat nemen.

Vacatures werkgroepen

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Vacatures

☺ Wasser-(ette) Poly

Wekelijks en met afgesproken beurtrol de handdoeken, vodden, dweilen,… van de poly wassen.

☺Apotheek

Controleren van het EHBO materiaal en aanvullen indien nodig.

Belangrijke momenten:  begin schooljaar, voor de kerstvakantie en voor de bosklassen.

☺Brouwer

Het aankopen en opvolgen van de voorraad drank.

Het klaarzetten van drank op vraag van de werkgroepen.

De dranken worden aangekocht bij vaste leveranciers.

☺Containerspecialist

De vuilbakken wekelijks op het juiste moment buiten zetten en na ophaling opnieuw binnen halen.

Wanneer? Wekelijks op woensdag buiten zetten.

☺Feestbedenker en -uitvoerder

Bedenken en uitvoeren van zowel sfeer- als opbrengstactiviteiten voor kinderen en ouders ten voordele van de school.

☺Gebouwenbeheer

Periodieke lijst voor gebouwenonderhoud opvolgen, samen met de coördinator/beleidsondersteuner. 

Opvolgen en contacteren van aannemers/onderhoudsmensen, afspraken maken,...

Nodige aanpassingswerken of interventies bij schade op touw zetten en coördineren, samen met de coördinator/beleidsondersteuner.

Hulp bieden bij het onderhoud van de schoolgebouwen en installaties.

Het contacteren van de juiste personen wanneer het nodig is.

Je werkt in teamverband waarbij je steeds afstemt met preventieadviseur, coördinator en de klusverantwoordelijke

☺IJzel- en sneeuwploeg

Wanneer het nodig is alle paden in en rond onze school ijs- en sneeuw vrij maken. Dit houdt ook het opvolgen/bestellen van het strooizout.

 

☺Kippenhoeder

De dagelijkse verzorgen van de kippen: eten geven, eieren rapen, nest proper maken,... Ook het aankopen van het stro en kippenvoer behoort tot deze taak.

Wanneer? Dagelijks, weekend en in de vakantie, af te spreken met de hoeder-collega’s.

 

☺Klaarzetten van de poetszeep

Klaarzetten en aanvullen van poetsproducten en handzeep zowel in de lagere als kleuterschool.

Voor de kleuterschool:  de vloerzeep moet wel iedere week ten laatste op vrijdag worden klaargezet.

☺Leesouder

Kinderen van de eerste en/of de tweede graad begeleiden in het leren lezen.

Wanneer? Deze leesmomenten worden meestal 1x per week ’s ochtends georganiseerd.

☺Medewerker groentjes

Onderhoud van de tuin – bijsnoeien van planten en bomen – opruimen van takken en bladeren.

Wanneer? Op regelmatige basis, in samenspraak met de verantwoordelijke. Meestal de 3e zaterdag van de maand in de voormiddag, samen met de klusploeg.

☺Medewerker klusploeg

Elke 3e zaterdag van de maand de taken van de kluslijst afwerken.

 

☺Meter/peter nieuwe gezinnen kleuter

Nieuwe ouders wegwijs maken in de kleuterschool.

Wanneer?  Het is handig om bij het begin of het einde van de schooldag mensen aan te spreken om dan ook tijd te hebben om een uitgebreider gesprek te voeren. Vooral in september en na ieder instapmoment bij de jongste kleuters. (andere vakanties) Een eerste contact kan ook een mail zijn naar de nieuwe ouders.

☺Meter/peter nieuwe gezinnen lager

Nieuwe ouders wegwijs maken in de lagere school.

Wanneer?  Het is handig om bij het begin of het einde van de schooldag mensen aan te spreken om dan ook tijd te hebben om een uitgebreider gesprek te voeren. Vooral in september. Een eerste contact kan ook een mail zijn naar de nieuwe ouders toe.

☺Poetsplanner

We zijn op zoek naar 1 poetsplanner (voor de lagere school en de kleuterschool)

Wat wordt er verwacht?

- in het begin van het schooljaar de poetsverdeling in elkaar puzzelen 

- als poetsplanner ben je het aanspreekpunt bij vragen over de poetszones, de poetsplanning,...

 

 

 

☺Raad van bestuur

Samen met vertegenwoordigers van de Witte Merel en de Waterval het dagelijks bestuur van de vzw, op zowel organisatorisch vlak als financieel vlak, uitoefenen en de werking van de beide vestigingsplaatsen zo goed mogelijk organiseren en opvolgen.

 

☺Sportouder

 
We zoeken ouders voor:
 
- Het af en toe ondersteunen van de sportlessen op maandagnamiddag,
- Het begeleiden van fietsverplaatsigen en -activiteiten,
- Het ondersteunen van sportactiviteiten op de middag.
 
Wanneer?  In samenspraak met de leerkrachten

☺Veiligheidsondersteuner

Samen met de preventieadviseur de veiligheid op school opvolgen.

☺Vrijdagavonddrank

Enkele malen per jaar het organiseren van de vrijdagavonddrank, zodat iedereen gezellig kan nablijven met een hapje en of een drankje van 15.35u tot 17u.

☺Wasser-(ette) Kleuters

Wekelijks en met afgesproken beurtrol de handdoeken, vodden, dweilen,… van de kleuters wassen.