logov3

Hoe het begon... in juni 1994

Een aantal leerkrachten houden het onderwijs voor bekeken nadat veel van hun idealen en onderwijsvernieuwende werkvormen door een nieuwe directie aan banden werd gelegd. De school telde plots 3 leerkrachten minder en enkele ouders konden hiermee geen genoegen nemen.
Deze ouders klopten aan bij Guy en Martine met de vraag of ze niet zelf een schooltje konden beginnen. Dit idee werd eerst weggelachen maar al snel gingen ouders deze optie iets grondiger onderzoeken. De bal ging aan het rollen en gedurende het schooljaar '94-'95 kwamen Guy, Martine, Lin, Geert, Stef en enkele ouders regelmatig bij elkaar om het idee verder uit te werken. Het moest een schooltje worden met kleine gemengde leefgroepen waar kinderen zich thuis konden voelen. Waar ze zich niet enkel cognitief maar ook emotioneel en creatief zouden kunnen ontplooien.
Het was al snel duidelijk dat de leerkrachten en ouders op éénzelfde golflengte zaten en samen gingen ze op zoek naar een geschikt gebouw en organiseerden ze in de zomer van '95 de eerste infoavonden. Op de valreep werden 50 leerlingen (kleuters en lagere school) ingeschreven en toverden ouders, leerlingen, vrienden, familie en leerkrachten het gebouw in de Veltwijcklaan 134 om tot een schooltje dat in de eerste week door de leerlingen gedoopt werd als:

”DE WATERVAL”

En het ging verder...

Op 4 april 1996 staat in de Gazet van Antwerpen te lezen:

Creatief broertje voor De Waterval
De ervaringsgerichte basisschool De Waterval, die begin dit schooljaar van start ging aan de Veltwijcklaan in Ekeren, is een succes. Dat blijkt uit het aantal geïnteresseerden voor volgend schooljaar, een aantal dat nauwelijks kan worden opgevangen in de momenteel beschikbare ruimte. De Waterval besluit daarom vanaf 1 September '96 van start te gaan met een tweede vestiging, vlakbij het bestaande adres. Daar zal het leerprogramma zich extra toespitsen op muziek, beweging, creativiteit en dramatiek.
De oprichting van een tweede vestiging van De Waterval zit nog in een beginstadium. Zo is een precies adres nog niet bekend. Ouders en geïnteresseerden krijgen alvast inspraak tijdens een eerste info-avond, woensdag 17 april om 20 u. in de school, Veltwijcklaan 134. De basisgedachte van de tweede vestiging van De Waterval is identiek aan die van de reeds bestaande school. De leefwereld van de kinderen staat in het ervaringsgericht onderwijs centraal. Hoe beleeft een kind de wereld, en hoe wil het daar uitdrukking aan geven? Deze relatief jonge onderwijsvorm laat schoolkinderen in groepjes van maximum twaalf zelf op zoek gaan, in plaats van hen de leerstof op een presenteerblaadje aan te reiken. Inhoudelijk worden er in de tweede vestiging wel enkele nieuwe accenten gelegd. Leerkrachten die specifiek gevormd zijn in dans, muziek en expressie leren de groepjes met gevoelens omgaan, en leren hen ook die gevoelens te uiten.
„Door de vakken binnen de schooluren te integreren, moet het kind na schooltijd niet meer zo vaak in een auto worden gewurmd om een waslijst bijkomende scholen te bezoeken”, vinden ze in De Waterval. „Zo krijgt het kind meer tijd om te spelen, en zich in een huiselijke sfeer te ontplooien”. In de school, zowel de bestaande als de nieuwe vestiging, zijn kinderen van 2,5 tot 12 jaar welkom.

In 1997 is het een feit: het broertje DE WITTE MEREL is geboren!

Sindsdien zijn deze twee afdelingen flink gegroeid in aantal kinderen, maar ook in teamleden. Daarom moesten de gebouwen ook aangepast worden. De Waterval en nadien ook de Witte Merel kregen elk een nieuwe kleuterblok in de tuin.
De lagere school van De Waterval huist ondertussen ook in een volledige nieuwbouw. Voor de Witte Merel worden de plannen getekend.

En dit verhaal is nog lang niet af... We houden jullie op de hoogte...