logov3

Wat is ervaringsgericht onderwijs?

Elk kind beleeft de wereld op een unieke manier.  Iedere dag beleeft hij nieuwe dingen.  Op onze school proberen we deze ervaringen een plaats te geven in de klas.  We gaan dus samen met het kind op ontdekkingstocht: we onderzoeken hoe de dingen in elkaar zitten, wisselen gedachten uit en steken de handen uit de mouwen!    
In onze manier van lesgeven vertrekken we dus van de leefwereld van de kinderen.  Zo bouwen we de kennis op.  Deze manier van onderwijs noemen we ervaringsgericht onderwijs. En dit is typisch voor onze school.
Waarom werken wij op die manier?
Als een kind merkt dat de leerkracht aandacht heeft voor zijn leefwereld …
  • … zal het kind meer geboeid zijn door de leerstof.
  • … zal het kind de leerstof beter kunnen onthouden en toepassen.
  • … en, niet onbelangrijk, zal het kind zich beter voelen in zijn vel.  
 
Met andere woorden …
  • Niet droge, louter abstract theorie  maar doorleefde kennis die er toe doet
  • Niet enkel aandacht voor denken en weten, maar ook voor voelen, bewegen, ontwerpen, experimenteren .. kortom ervaren 
  • Geen anonieme puntenfabriek, maar een gemoedelijke en warme leefomgeving
  • De kinderen leren van de leerkracht, maar de kinderen leren ook van elkaar.
  • Geen mastodont van een school, maar een kleine gemeenschap waar iedereen iedereen kent.
  • Voelt iemand zich toch niet goed?  De drempel om iemand aan te spreken voor hulp ligt laag.
Wil dit zeggen dat bij ons de lat laag ligt?  Neen, integendeel, wij verwachten veel van onze kinderen.  Het verschil zit hem eerder in de aanpak.