De Waterval | Ervaringsgericht onderwijs

Wat is ervaringsgericht onderwijs?

Kinderen beleven de wereld op een unieke manier. Iedere dag ontdekken ze nieuwe dingen. Op onze school geven we deze ervaringen een plaats in de klas. We gaan dus samen met de kinderen op ontdekkingstocht: we onderzoeken hoe de dingen in elkaar zitten, wisselen gedachten uit en steken de handen uit de mouwen. We vertrekken vanuit de leefwereld van de kinderen en bouwen zo kennis op. Dat is ervaringsgericht onderwijs.
Waarom werken wij op die manier? Als kinderen merken dat de leerkracht aandacht heeft voor hun leefwereld:
  • zijn kinderen meer geboeid door de leerstof;
  • onthouden kinderen de leerstof beter en passen ze die beter toe;
  • en, niet onbelangrijk, voelen kinderen zich goed in hun vel.

Met andere woorden

  • Doorleefde kennis die ertoe doet, gecombineerd met broodnodige theorie (maaltafels blijven nu eenmaal maaltafels).
  •  Aandacht voor denken en weten, maar ook voor voelen, bewegen, ontwerpen, experimenteren. Kortom: ervaren.
  • Een gemoedelijke en warme leefomgeving.
  • De kinderen leren van de leerkracht én van elkaar.
  • Onze school is een kleine gemeenschap waar iedereen iedereen kent.
  • Voelt iemand zich toch niet goed? De drempel om iemand aan te spreken voor hulp ligt laag.

Wil dat zeggen dat de lat bij ons laag ligt? Integendeel! Wij verwachten veel van onze kinderen. Het verschil zit hem in de aanpak.

Wat na de basisschool?

We vangen wel eens op dat er een bepaalde bezorgdheid leeft. Namelijk: krijgen kinderen op de Waterval de leerstof die ze nodig hebben om probleemloos door te stromen naar het middelbaar onderwijs?

We kunnen je meteen geruststellen: het niveau van onderwijs in de Waterval wijkt niet af van dat van een ‘klassieke’ school. Het getuigschrift dat een kind ontvangt op het einde, is hetzelfde. We zijn een gesubsidieerde school en zijn dus verplicht om de eindtermen te behalen die opgevolgd worden door de overheid. Verder werken we ook samen met het CLB.

Uiteindelijk is het vooral onze aanpak die grondig verschilt. Ons accent ligt op de leefwereld van het kind. We vinden het belangrijk dat zij matuur, weerbaar en mondig hun weg vinden in onze steeds veranderende samenleving. Wat er gebeurt in de wereld, krijgt de nodige aandacht en zorgt voor interessante leermomenten.

Onze schoolafspraken

Zorg voor jezelf
Zorg voor de anderen
Zorg voor je omgeving