De Waterval | Kleuterschool

In onze kleuterschool verloopt de werking projectmatig. De kleuters hebben een grote inbreng en kiezen samen met de leerkracht waarover ze meer te weten willen komen.

In de klas kiezen we voor een kindgerichte aanpak waarbij de groei van de kleuters centraal staat. Ieder kind heeft fijne ideeën waarmee we aan de slag gaan. We bieden onderwijs aan dat inspeelt op de zintuiglijke, emotionele en sociale beleving van de kinderen.

Wat vinden we belangrijk?

 • Een huiselijke sfeer waarin onze kleuters zich veilig en geborgen voelen.
 • Vooral beleven en doen zijn belangrijk! Het resultaat staat niet op de eerste plaats.
 • We bieden kansen om te proberen, en ervaringen te laten groeien.
 • Creatieve processen en nieuwe ontdekkingen zijn staan centraal.
 • Vuil worden moet kunnen.
 • We volgen de innerlijke beleving nauwgezet op.
 • We stimuleren emotionele en sociale ontwikkeling: speelgoed delen, samenwerken, leren rekening houden met elkaar, …
 • Je mag zijn wie je bent!

Hoe realiseren we dat in de praktijk?

 • We werken bewust met kleine graadklassen. Zo maken we een onderverdeling tussen de jongste kleuters (2,5 tot 4 jaar) en de oudste kleuters (4 tot 6 jaar).
 • We volgen een vaste dagindeling met voldoende rustmomenten. Voor de jongste kleuters voorzien we bedjes in de klas.
 • Onze activiteiten sluiten aan bij de ervaringen en de belangstelling van de kleuters. We leggen ons oor te luister en observeren.
 • We genieten van een tuin vol uitdagingen, met een zandbak, bomen, fietsen, … Kinderen gebruiken natuurelementen zoals zand, steentjes, takken om creatief te spelen. Het kippenhok zorgt voor extra gezelligheid.
 • Onze klas biedt een ruim aanbod aan speelgoed en materialen, specifiek voor de leeftijd van de kinderen.
 • We maken kennis met onze omgeving via kleine en grote uitstappen.
 • Vanaf 3 jaar gaan alle kleuters maandelijks zwemmen in het Schindebad. Verder maken we dankbaar gebruik van de sportinfrastructuur in de buurt, zoals sporthal het Venneke en het sportveld in het Veltwijckpark.