De Waterval | Ontstaan

Hoe het begon

Een aantal leerkrachten houdt het onderwijs voor bekeken nadat veel van hun idealen en onderwijsvernieuwende werkvormen door een nieuwe directie aan banden werd gelegd. De school telde plots drie leerkrachten minder, en daar konden enkele ouders geen genoegen mee nemen.

De ouders klopten aan bij Guy en Martine met een zot idee: kunnen we niet zelf een schooltje beginnen? Nadat het idee eerst werd weggelachen, gingen de ouders de optie toch wat grondiger bekijken. De bal ging langzaamaan aan het rollen. 

Tijdens het schooljaar ’94-’95 kwamen Guy, Martine, Lin, Geert, Stef en enkele ouders regelmatig bij elkaar om hun plan verder uit te werken. Het moest een schooltje worden met kleine, gemengde leefgroepen waar kinderen zich thuis konden voelen. Waar ze zich niet alleen cognitief, maar ook emotioneel en creatief zouden kunnen ontplooien. 

Het werd al snel duidelijk dat de leerkrachten en ouders op dezelfde golflengte zaten. Samen zochten ze naar een geschikt gebouw, en organiseerden ze in de zomer van 1995 de eerste infoavonden. Op de valreep werden 50 kleuters en lagere school kinderen ingeschreven. Ouders, leerlingen, vrienden, familie en leerkrachten toverden het gebouw in de Veltwijcklaan 134 om tot een schooltje. In de eerste week doopten de leerlingen de school tot ‘de Waterval’.

Een tweede vestiging voor de Waterval

Op 4 april 1996 staat in de Gazet van Antwerpen te lezen:

Creatief broertje voor De Waterval
De ervaringsgerichte basisschool De Waterval, die begin dit schooljaar van start ging aan de Veltwijcklaan in Ekeren, is een succes. Dat blijkt uit het aantal geïnteresseerden voor volgend schooljaar, een aantal dat nauwelijks kan worden opgevangen in de momenteel beschikbare ruimte. De Waterval besluit daarom vanaf 1 september ’96 van start te gaan met een tweede vestiging, vlakbij het bestaande adres. Daar zal het leerprogramma zich extra toespitsen op muziek, beweging, creativiteit en dramatiek.

De oprichting van een tweede vestiging van De Waterval zit nog in een beginstadium. Zo is een precies adres nog niet bekend. Ouders en geïnteresseerden krijgen alvast inspraak tijdens een eerste infoavond. (…) De basisgedachte van de tweede vestiging van De Waterval is identiek aan die van de reeds bestaande school.  

De leefwereld van de kinderen staat in het ervaringsgericht onderwijs centraal. Hoe beleeft een kind de wereld, en hoe wil het daar uitdrukking aan geven? Deze relatief jonge onderwijsvorm laat schoolkinderen zelf op zoek gaan, in plaats van hen de leerstof op een presenteerblaadje aan te reiken.

Inhoudelijk worden er in de tweede vestiging wel enkele nieuwe accenten gelegd. Leerkrachten die specifiek gevormd zijn in dans, muziek en expressie leren de groepjes met gevoelens omgaan, en leren hen ook die gevoelens te uiten.

“Door de vakken binnen de schooluren te integreren, moet het kind na schooltijd niet meer zo vaak in een auto worden gewurmd om een waslijst bijkomende scholen te bezoeken,” vinden ze in De Waterval. “Zo krijgt het kind meer tijd om te spelen, en zich in een huiselijke sfeer te ontplooien.”  

De Witte Merel vliegt uit

In 1996 is het zover: het broertje de Witte Merel wordt geboren.

Sindsdien zijn deze twee afdelingen flink gegroeid in aantal kinderen, maar ook in teamleden. Daarom moesten de gebouwen ook aangepast worden. De Waterval en nadien ook de Witte Merel kregen elk een nieuwe kleuterblok in de tuin. Enkele jaren later volgden voor beide scholen een volledige nieuwbouw voor de lagere school.

Onder de vleugels van vzw De Step

Zoals elk schip een kapitein heeft, hebben onze scholen ook een bemanning die mee verantwoordelijk is voor de koers die we varen. Vzw De Step heeft een overkoepelende raad van bestuur die de werking van beide scholen organiseert en opvolgt.